VEELGESTELDE VRAGEN

We hebben een aantal veelgestelde vragen voor u opgesteld. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

ALGEMEEN

Kan ik mezelf inschrijven op een woning?

U kunt uzelf via het mailadres degrotebeer@vesteda.com aanmelden als geïnteresseerde voor een huurwoning in de Grote Beer. 

Hoe blijf ik geïnformeerd?

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via deze website. Op de pagina Het plan leest u meer over de plannen van het project.

Wie is de ontwikkelaar?

Dura Vermeer Bouw Zuid West is ontwikkelaar en bouwer van dit project en heeft Klunder Architecten geselecteerd om het ontwerp te maken.

Hoe is duurzaamheid meegenomen in dit plan?

Het gebouw voldoet aan de BENG eisen (Bijna Energie-Neutraal Gebouw). Dat betekent dat we bijna zelfvoorzienend zijn qua energieopwekking. Bijvoorbeeld om het gebouw te verwarmen en te koelen, maar we verwarmen ook ons eigen tapwater. Het gebouw is van het gas af. Bovendien wekken we zonne-energie op met zonnepanelen op het hoogste dak. We zijn wel aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?

De verwachting is dat de bouw ongeveer 20 maanden gaat duren. Er wordt gewerkt met geprefabriceerde gevels. Hierdoor kan de bouw ongeveer 5 tot 6 maanden sneller gaan dan bij een traditionele bouw. 

Wat wordt de huurprijs? Wat is dan de inkomenseis?

Circa 85% van de woningen valt in het middeldure huursegment, circa 15% valt in het dure huursegment. Dat betekent dat de meeste woningen tussen de ca. 750 en 1050 euro per maand (prijspeil december 2020) beschikbaar komen. De inkomenseis is nog niet bekend, dat bepaalt de uiteindelijke verhuurder.

HET WOONGEBOUW

Wat voor voorzieningen komen er in het gebouw?

Het gebouw zal voornamelijk bestaan uit woningen. In totaal biedt het ruimte voor circa 193 appartementen. Een deel van het gebouw wordt ingericht met commerciële ruimtes. Er is ook ruimte voor een grote fietsenstalling, gemeenschappelijke ruimtes voor bewoners van het gebouw, en een warmte- en koudeopslag. Bovendien wordt er aandacht besteed aan groen: we maken op de eerste laag van het gebouw en op het dak een daktuin.

Wat voor type woningen komen er?

Er komen twee-, drie- en vierkamerappartementen. De appartementen variëren in oppervlakte van circa 55 tot 110 m². 85% van de woningen valt in het middeldure huursegment, 15% valt in het dure huursegment.

Wanneer komen de woningen beschikbaar?

De oplevering van de Grote Beer is dan naar verwachting in de zomer van 2023. Dit is nadrukkelijk een prognose, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Hoe krijg ik meer informatie over de verschillende typen woningen?

Op dit moment is het nog te vroeg om hier informatie over te geven. Wij verwachten dat er zes maanden voor de oplevering meer informatie beschikbaar komt. 

Geeft de bouw overlast aan de omgeving?

Natuurlijk is er mogelijk sprake van overlast tijdens de bouwwerkzaamheden. Dat hoort bij het maken van een gebouw. Door onze manier van bouwen zal het overlast aanzienlijk worden verminderd. Tijdens de uitvoeringsfase informeren we de buurt over de voortgang. Op deze website zullen wij u nader informeren.

Dura Vermeer Bouw Zuid West zal ook een bouwveiligheidsplan maken en dit ook met bevoegd gezag afstemmen om ervoor te zorgen dat er ook veilig kan worden gebruik gemaakt van de omgeving rondom de Grote Beer. Ons credo is: “Dura Vermeer bouwt veilig, anders bouwen we niet”.

Wat zijn de effecten van het gebouw op de bezonning in de omgeving?

Er zijn gebouwen in de omgeving die op bepaalde tijden in het jaar wat minder zon krijgen. In de presentatie van de architect tijdens de informatiebijeenkomst zijn de effecten op de omgeving te zien.

Wat zijn de effecten op het geluid in de omgeving?

Er is onderzoek gedaan naar het geluid rondom het gebouw om aan de regels te voldoen voor de toekomstige bewoners. Het gebouw veroorzaakt zelf geen geluid. Het is mogelijk dat het geluid van bijvoorbeeld verkeer enigszins gereflecteerd wordt.

Hoe hoog wordt het gebouw? Hoe is dat in vergelijking met gebouwen in de omgeving?

Het gebouw wordt circa 68 meter. De Grote Beer bestaat uit 21 verdiepingen met appartementen, bovenop de plint. De begane grond is iets hoger dan een verdieping (5 meter). De Pegasustoren is bijvoorbeeld 98 meter hoog. Het gebouw aan de overkant van de Hoofdweg, de Ursa Major, is 62 meter hoog.

Wat voor voorzieningen zijn er mogelijk in de plint?

Op dit moment wordt uitgegaan van commerciële voorzieningen. Dat kan van alles zijn, winkels, maar ook andere functies zoals bijvoorbeeld deelfietsen. Er is ook onderzoek gedaan naar winkels in de omgeving. Uit dit onderzoek bleek dat er vraag is naar ruimtes voor kleinere winkels. Ook sociale ruimtes kunnen in overweging worden genomen. Op dit moment zijn we nog in gesprek met de gemeente over de invulling van horeca in de commerciële plint. 

GEMEENTE EN BELEID

Heeft de gemeente plannen om ook meer sociale huurwoningen te maken?

Ja, de huidige en toekomstige nieuwbouwprojecten in Rotterdam bestaan gemiddeld voor 20% uit sociale huurwoningen. Dit gaat nadrukkelijk om een gemiddelde. Het kan betekenen dat het ene project geen sociale huur heeft en een ander project voor 40% uit sociale huur bestaat. Later dit jaar wordt het Ontwikkelperspectief Alexanderknoop opgesteld. Daarin wordt de woningprogrammering in het gebied nader uitgewerkt.

Waarom zijn er meer woningen nodig in Rotterdam? Waarom komen op deze locatie woningen en geen park?

In heel Rotterdam is er een tekort aan woningen, waaronder middeldure huurwoningen. Daarom heeft de gemeenteraad het Actieplan Middeldure Huur aangenomen. De komende jaren worden er op meerdere locaties in de stad woningen bijgebouwd. Het liefst op locaties waar een goede OV-verbinding is. Zo wil de gemeente ook het leefklimaat in de stad verbeteren. De Alexanderknoop is één van de gebieden waar de gemeente mogelijkheden ziet voor de bouw van nieuwe woningen. Met dit project dragen we bij aan de woningopgave van de gemeente Rotterdam. Meer informatie kunt u vinden op www.rotterdam.nl/alexanderknoop.

Moet het bestemmingsplan gewijzigd worden? Zijn alle vergunningen al afgegeven?

Ja, om het bouwplan aan de Grote Beer mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Ook de omgevingsvergunning is onherroepelijk en bruikbaar.

Waar gaan de nieuwe bewoners parkeren? Hoe duur wordt het parkeren voor bewoners?

Dura Vermeer gaat een huurovereenkomst sluiten met Klepierre voor de verhuur van parkeerplekken aan de  huurders. Vanwege de beperkte openingstijden van Parkeergarage Zuid, is op dit moment gekozen voor Parkeergarage Noord. De bewoners kunnen een parkeerplaats huren in Parkeergarage Noord. Zij krijgen geen parkeervergunning in de omgeving. Bovendien is een mobiliteitsvisie gemaakt: er worden deelauto's geplaatst in de garage, waardoor minder parkeerplaatsen benodigd zijn. De huurkosten zijn op dit moment nog niet bekend.

Kunnen omwonenden blijven parkeren op de Ventweg?

De gemeente en Dura Vermeer willen graag dat de buurt meedenkt over de hoe de buitenruimte rondom het gebouw er uit zou moeten komen te zien. Tijdens de participatiebijeenkomst heeft de gemeente Rotterdam de eerste ideeën gepresenteerd in de presentatie. Deze kun je terugvinden onder downloads

Is de gemeente op de hoogte van de parkeerplaatsen die bezet worden door verhuurbedrijf Sixt?

De gemeente is hiervan op de hoogte. Sixt heeft een aantal parkeervergunningen. Die vergunningen bieden het recht om in het openbaar gebied te parkeren.

Wat zijn de effecten van parkeren in de garage op het verkeer op de Kleine Beer?

In dit project stimuleren wij deelmobiliteit, waarbij de huidige beschikbare parkeerplaatsen afnemen. Daarmee bevorderen we het gebruik van deelauto's, -fietsen, andere deelmobiliteit en het gebruik van het OV. Ten opzichte van de huidige situatie verwachten wij een afname van de verkeersbelasting.

Wat is de visie van de gemeente op deze locatie?

De gemeente is de verkoper van de grond en heeft een aantal voorwaarden opgesteld. Op basis hiervan heeft Dura Vermeer een vrijblijvend voorstel ingediend dat voldoet aan deze voorwaarden van de gemeente (zoals voldoende middeldure huurwoningen, bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden en het ontwikkelen van de woningen op korte termijn). Het vrijblijvend voorstel is op 9 december 2020 aan de gemeente voorgelegd. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd.

Blijf op de hoogte, schrijf je nu in!

Aanmelden