09 februari 2021

INFORMATIE BIJEENKOMST

Zien wij u ook op de digitale informatieavond op donderdag 18 februari? Van 19.30 tot 21.00 uur organiseren wij een digitaal moment (via Zoom) voor omwonenden en alle belangstellenden van de Grote Beer. Wij vertellen u graag meer over ons plan, het ruimtelijk ordeningsproces en de planning. Het ruimtelijk ordeningsproces wordt toegelicht door de gemeente en het plan wordt toegelicht door de architect. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Dit zal anders dan anders gaan, omdat het een digitaal proces is. Uiteraard vertellen we u tijdens de informatieavond meer over hoe dit werkt.

INFORMATIE BIJEENKOMST